Odzysk ciepła - chłodnictwo

 

Odzysk ciepła

Każdy użytkownik instalacji chłodniczej ma szanse na ograniczenie wydatków związanych z jej uzytkowaniem np: ogrzanie wody użytkowej lub podgrzanie wody instalacji grzewczej.

W ostatnich latach obserwujemy systematyczny wzrost cen nośników energii. Połączone jest to z licznymi debatami dotyczacymi konieczności skuteczniejszej ochrony środowiska i jego naturalnych zasobów. Wszystko to skłania do poszukiwania rozwiązań służących lepszemu wykorzystaniu energii, minimalizowaniu jej strat i związanych z nimi dodatkowych kosztów. Jedną z możliwości wychodzących naprzeciw tym oczekiwaniom jest odzysk ciepła odpadowego z urządzeń chłodniczych, którym jest ciepło przegrzania sprężonych par czynnika oraz ciepło ich skraplania.

Wykorzystywanie ciepła odpadowego z instalacji chłodniczej przynosi jej użytkownikowi dodatkowe oszczędności, ponieważ powoduje obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych z nią samą. Racjonalnie prowadzony odzysk ciepła przegrzania/skraplania to zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do napędzania agregatów sprężarkowych (za sprawą ustabilizowania ciśnienia skraplania), a także mniejszy postęp ich zużycia mechanicznego. Mniejsze koszty obsługi i eksploatacji dotycza także skraplaczy instalacji chłodniczej, gdyż część ich pracy przejmują wymienniki odzyskujące ciepło.

 

Potrzebujesz świeżego powietrza?

 

BgMax